Polityka Prywatności ZUK Janusz Grudziński - RODO

 

 Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z RODO, umożliwiamy Państwu zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zakład Usług Komunalnych reprezentowany przez właściciela Janusza Grudzińskiego.

   1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Janusz Grudziński

       z siedzibą w Łodzi ul. Popiełuszki 1/24.

   2. Jako Administrator nie powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych. We wszystkich sprawach

       dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się na adres email:

       zuk.jg.lodz@gmail.com.

   3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania ofert, generowania zamówień,

       informacji handlowych, marketingu produktów i usług Administratora na podstawie

       art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 – RODO.

   4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: Nazwa Firmy, imię i nazwisko,

       adres email, dane kontaktowe/adresowe, numer telefonu, NIP.

   5. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom, naszym partnerom, czyli firmom

       z którymi współpracujemy. Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy.

   6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji

       międzynarodowej.

   7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

   8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,

       ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec

       przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność

       z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   9. Jeśli uznacie  Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy

       RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

       Osobowych.

   10.Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w razie niepodania danych

        osobowych, Administrator może odmówić realizacji działań objętych zakresem zgody.

   11.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie

        profilowania.

   12.Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, iż przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu

        wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć

        Administratorowi, którego dane kontaktowe wskazano w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

 

Zakład Usług Komunalnych
Janusz Grudziński

tel. 604 41 99 66
tel. 570 13 11 00
tel. 570 13 11 03

  Strona Główna    Oferta    Galeria    Kontakt   
                                       

Działamy na rynku usług komunalnych od 1998 roku i proponujemy Państwu
wykonanie usług w zakresie prac porządkowych oraz mycia i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne, przy użyciu specjalistycznego, mobilnego sprzętu pozwalającego na wykonanie usługi u klienta.

Prowadzimy również sprzedaż nowych pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów, niemieckiej firmy WEBER.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.   

                                       

Copyright - maribea.com 2017

X